Üyelik Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi ( Ürün Özellikleri ve Garanti Sözleşmesi)

MADDE 1- TARAFLAR 

1.1- Firma
E-Ticaret Site Sahibi : SAFA HAC MARKET İSMAİL BAHÇECİ
Musalla Bağları Mah.Kazım Ayvaz Sokak No:158 Selçuklu-KONYA
+090 332 351 11 22/br>

1.2 -Müşteri
Ürünü Satın alan Firma yada Gerçek kişi.

MADDE 2- KONU 

İşbu sözleşmenin konusu, SAFA HAC MARKET \'e ait E-ticaret hizmeti üzerinden ticaret yapılması (ürün satın alma ve ödeme ) esnasında verilen hizmetin, işleyişine dair tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU HİZMET
SAFA HAC MARKET İn hazırlamış olduğu E-ticaret sistemi ile yapılan alış-veriş işleminde tüm tüketici haklarının kazanılması ve ürün sonrası hizmette kanun gereklerine göre tüketicinin desteklenmesi ve ürün bedeline ait ödeme şartlarının müşteri tarafından kabul kanun gereklerine göre ürünün SAFA HAC MARKET tarafından sitede belirtilen kargo şartlarına göre ürün teslim hizmetininin sağlanmasıdır.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER 
4.1- Müşteri http://www.safahacmarket.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, ürün yasal 7 iş günlük süreyi aşmamak koşulu ile Müşteriye ürünü teslimini sağlamakla mükelleftir.
4.3- Sözleşme konusu Hizmetin verilmesi için işbu sözleşmenin elektronik ortamda kabulünü yaptığını ve bedelinin ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SAFA HAC MARKET \' in hizmetin verilmesi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.4- Sözleşme süresince SAFA HAC MARKET www.safahacmarket.com sitesinde belirttiği ürün özelliklerine göre ürünü teslim etmeyi kabul eder. Fakat standart üründen farklı bir ürün ve özellik istenmiş ise, yeni ürün için ek ücret talep edilir. 
4.5- Teknik destek ekibimiz, mesai saatleri içinde gelen istek, talep ve arıza bildirimini ürünün garanti koşulları içerisinde cevaplayacaktır. Arızalı ürünler için teknikservis prosedüründeki sorumluluklarını yerine getirecek ve ürün şikayetleri ve ilgili talepleriniz satıs@safahacmarket.com e-mail hesabına iletilmelidir.

4.7- Ödemeler banka havalesi ile TL olarak yapılır. Döviz ile yapılan ödemeler Merkez Bankası efektif satış kurundan TL ye çevrilir.

4.8- Temerrüt kendiliğinden süre bitiminde oluşmuş olacaktır.

4.9- Müşteri aldığı hizmetin ayıbını 7 işgününde SAFA HAC MARKET yazılı olarak bildirmediği taktirde SAFA HAC MARKET \'in Müşteriye karşı ayıp için tekeffül borcu kalmaz.


4.10- Müşteri Şifresini Bilgilerim menüsü üzerinden değiştirebilir şifresi ile ilgili tüm sorumlulukları kabul etmiş sayılır. Şifre çalınmışsa bunu SAFA HAC MARKET Bildirmekle yükümlüdür. Aksi taktirde şifresi ile yapılacak tüm ürün sipariş ve ödeme bilgilerinin doğruluğunu kabul ederek yasal sorumluluklarını yüklenmiş sayılır.


4.11- Ürün bedeli yapılıncaya kadar, hizmeti başlatmama / durdurma hakkı SAFA HAC MARKET \'in dir.


4.12- Üye olda belirtmiş olduğunuz belirtilen e-posta adresiniz ve/veya adresiniz, tebligat adresi olarak kabul edilir.

4.13- SAFA HAC MARKET \' in Müşteriye sunduğu hizmette, Türk Telekom hatlarında, uydu ve haberleşme, network sistemlerinde olabilecek arızalardan dolayı, sisteminin kesintiye uğramasından, SAFA HAC MARKET sorumlu tutulamaz, doğacak zararlar için Müşteri hak, tazminat talep edemez. 

4.14- VPOS: Banka VPOS İşlemleri tamamen müşteriye aittir. Sanal posttan kaynaklanan problemlerden firmamız sorumlu değildir.
4.35- İşbu sözleşme, Müşterinin sipariş göndermesi için Üye Olma işleminde Sözleşmeyi okuduğu kabul edilerek yürürlüğe girer, ve müşteri sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 5 - ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ve GARANTİ 
5.1- Ürüne ait özellikler www.safahacmarket.com adresinde belirtilmiş olup SAFA HAC MARKET tarafından 4.4. madde hükümleri ile güvence altına alınmıştır. 
5.2- Ürüne ait Garanti süresi ve şartları ürün ile gönderilecek (broşür, fatura, garanti belgesi,..) belgeler ile tüm yasal hükümler belirtilmiş olup SAFA HAC MARKET tarafından güvenceye alınmıştır.

MADDE 6- SATIŞ İPTALİ 
Müşteri , sözleşme konusu ürünün tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Ürünü satın aldığı SAFA HAC MARKET \'in bayisine şahsen bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, Müşteriye verilen Ürünün paketi ile birlikte, SAFA HAC MARKET Bayisine iade faturası yada Faturanın aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli Müşteriye iade edilir veya talebi üzerine yenisi ile değiştirilir.

MADDE 7- İPTAL EDİLEMEYECEK HİZMETLER 

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, müşteri tarafından üründe; zarar görme, yıpratılma, ürünve ürüne ait parçaların eksik teslim edilmesi verilen belgelerin (broşür, fatura, garanti belgesi,..) tesliminin yapılamaması durumlarında iptal hakkı kullanılamaz

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME 
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, KONYA Mahkemeleri yetkilidir.